1ος Εταίρος: ΙΤΕ-ΙΕΧΜΗ
ΙΤΕ


Περιγραφή δραστηριοτήτων Φορέα 1

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ, www.iceht.forth.gr) ιδρύθηκε στην Πάτρα το 1984 και άρχισε να λειτουργεί ως Ανεξάρτητο Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο (αρχικά υπό την ονομασία Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας - ΕΙΧΗΜΥΘ). Το 1987 το ΙΕΧΜΗ υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά Ινστιτούτα του ΙΤΕ (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας), το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το ΙΤΕ περιλαμβάνει έξι Ερευνητικά Ινστιτούτα και σε όλες τις περιοδικές αξιολογήσεις έχει καταταγεί ως «το πρώτο Ερευνητικό Κέντρο που εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα».

Αυτή την περίοδο το ΙΕΧΜΗ εκτελεί ~46 έργα Ε&Α σε συνεργασία με βιομηχανικές επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα έργα χρηματοδοτούνται από εθνικά και ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα, καθώς και από βιομηχανικές επιχειρήσεις. Το ΙΕΧΜΗ παρέχει, επίσης, ευρύ φάσμα τεχνικών υπηρεσιών. Οι περιοχές δραστηριοποίησης του ινστιτούτου είναι:

ΠΕ1: Νανοτεχνολογία/Προηγμένα Υλικά

ΠΕ2: Ενέργεια/Περιβάλλον

ΠΕ3: Βιοεπιστήμες/Βιοτεχνολογία.

To Εργαστήριο Ετερογενούς Κατάλυσης (Υπεύθυνος: Δρ. Θ. Ιωαννίδης) είναι ένα από τα εργαστήρια του ΙΕΧΜΗ και έχει εκτενή δραστηριότητα στο πεδίο των διεργασιών καταλυτικής οξείδωσης, η οποία τυγχάνει μεγάλης διεθνούς αναγνώρισης τα τελευταία 15 έτη. Ενδεικτικά, η δημοσίευση: “Selective CO oxidation over CuO-CeO2 catalysts prepared via the urea-nitrate combustion method”, Avgouropoulos G., Ioannides T., Appl. Catal. A, 244, 155 (2003), βρίσκεται στην ομάδα των Top 50 Most Cited Papers in Elsevier Catalysis Journals για την πενταετία 2003-2008. Το εργαστήριο έχει συμμετάσχει σε πάνω από είκοσι εθνικά και διεθνή συνεργατικά έργα με συντονισμό ενός ευρωπαϊκού έργου (FP7, FCH JU) και πολλών εθνικών.

Ο ρόλος του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ στο έργο αφορά την ανάπτυξη των καταλυτών οξείδωσης, η οποία περιλαμβάνει τη σύνθεση και χαρακτηρισμό των καταλυτών και την αξιολόγηση των καταλυτικών ιδιοτήτων. Επίσης, την κατασκευή πιλοτικού μετατροπέα και τη μελέτη της απόδοσής του σε ρεαλιστικές συνθήκες.


Συντονιστής και Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου

Θεόφιλος Ιωαννίδης

Διευθυντής Ερευνών

Τηλ.: 2610 965264

E-mail: theo@iceht.forth.gr

Ιστοσελίδα: http://www.iceht.forth.gr/
2ος Eταίρος: CHIMAR HELLAS
CHIMAR

Περιγραφή δραστηριοτήτων Φορέα 2

CHIMAR HELLAS Α.E.

H CHIMAR είναι καινοτόμος επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο στη βιομηχανική έρευνα, ανάπτυξη και εκμετάλλευση ανταγωνιστικής τεχνολογίας για την βιομηχανική παραγωγή συγκολλητικών ρητινών και χημικών προσθέτων τους, καθώς και για την εφαρμογή τους στη βιομηχανική παραγωγή προϊόντων σύνθετης ξυλείας (MDF, νοβοπάν, OSB, κοντραπλακέ, χαρτιά εμποτισμού κτλ).

Επίσης δραστηριοποιείται στο βιομηχανικό σχεδιασμό, στις υπηρεσίες μηχανικού και στην εργολαβική κατασκευή, προμήθεια εξοπλισμού και αναβάθμιση εργοστασίων παραγωγής χημικών προϊόντων (ρητινών φορμαλδεΰδης και χημικών προσθέτων), π.χ. παροχή τεχνολογίας παραγωγής/σχεδιασμός και βελτιστοποίηση παραγωγικής διεργασίας/διαχείριση κατασκευαστικών έργων/διαχείριση λειτουργίας εργοστασίου/βελτιστοποίηση ενεργειακής αποδόσεως/σχεδιασμός εναλλακτών θερμότητας, συστημάτων ανάδευσης και άντλησης/μελέτη και βελτιστοποίηση ελέγχου και αυτοματισμού διεργασίας/μελέτες ή/και προμήθεια εξοπλισμού για μείωση εκπομπών.

Η CHIMAR διαθέτει  πολυετή και αξιόλογη εμπειρία στη βιομηχανική E&A προϊόντων και τεχνολογιών για τις βιομηχανίες ρητινών και σύνθετης ξυλείας, σε συνεργασία με κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα, εταιρίες και βιομηχανίες στην Ελλάδα και όλη την υφήλιο, στα πλαίσια ερευνητικών έργων και δικτύων γνώσης και χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες υποδομές. Τα αποτελέσματα των έργων κατοχυρώνονται κατάλληλα και προωθούνται προς βιομηχανική αξιοποίηση.

Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο προϊόντων και τεχνολογιών, που ικανοποιούν τις πιο αυστηρές προδιαγραφές υγείας, ποιότητας και ασφάλειας παγκοσμίως. Οι λύσεις που αναπτύσσονται επιτρέπουν την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του αποτυπώματος άνθρακα των διεργασιών παραγωγής, καθώς και των ανεπιθύμητων εκλύσεων (π.χ. φορμαλδεΰδη), προωθώντας έτσι τη βιώσιμη ανάπτυξη της βιομηχανίας.

Η CHIMAR μετρά σήμερα εμπειρία άνω των 40 ετών.

Η τεχνολογία της προστατεύεται με διπλώματα ευρεσιτεχνίας διεθνώς και έχει χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες από 100 βιομηχανικές μονάδες, σε 40 και πλέον χώρες του κόσμου (>95% εξαγωγικός χαρακτήρας).

Έχει ολοκληρώσει δεκάδες έργα κατασκευής και αναβάθμισης εργοστασίων ρητινών φορμαλδεΰδης και προσθέτων σε διάφορες χώρες της υφηλίου συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας, με πιο πρόσφατο την κατασκευή εργοστασίου ρητινών φορμαλδεΰδης στο Μεξικό.

Ακόμη, η CHIMAR έχει συμμετάσχει μέχρι σήμερα σε 50 επιδοτούμενα ερευνητικά έργα και σε 11 επιστημονικά δίκτυα.

Περισσότερο από το 10% της παγκόσμιας παραγωγής σύνθετης ξυλείας και τουλάχιστον 1,4 εκατομμύρια τόνοι συγκολλητικών ρητινών παράγονται ετησίως χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία και τις υπηρεσίες της CHIMAR.

Ο ρόλος της CHIMAR στο έργο αφορά τη συμμετοχή στη μοντελοποίηση, το σχεδιασμό και τη διαστασιολόγηση του καταλυτικού μετατροπέα, τη συμμετοχή στη μελέτη της απόδοσης του πιλοτικού μετατροπέα σε ρεαλιστικές συνθήκες και την τεχνικοοικονομική αξιολόγηση.

Υπεύθυνος Έργου: Παναγιώτης Κουμάκης

Υπεύθυνος Τμήματος Εργοστασίων

Τηλ.: 2310 424167

Email: notis@ari.gr

Ιστοσελίδα: www.chimarhellas.com