Επαφή

Διεύθυνση:

Συντονιστής και Επιστημονικός Υπεύθυνος 'Εργου:
Θεόφιλος Ιωαννίδης
Διευθυντής ερευνών ΙΤΕ-ΙΕΧΜΗ
Τηλέφωνο:
+30 2610 965264

Φόρμα Επαφής

Αποστολή Email